Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

ALANYA TELEFERİK A.Ş, müşterilerimizin ve işverenlerimizin değişen, gelişen ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede sağlayabilmek için;

 • Kalite, çevre ve iş güvenliği konularında eğitimden asla taviz vermeden çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve taşeronlarımızın katılımı ile sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın gereken standartlarda çalışma kabiliyetine ve kapasitesine sahip olabilmeleri için gereken altyapı ve eğitim desteğini sağlayarak, firmamızı hedef pazarlarda daha aktif ve tanınır hale getirmeyi,
 • Çalıştığımız tüm sektörlerde yeni teknoloji ve ekipman kullanımını optimum düzeye çıkarmayı,
 • Yeni projeler geliştirerek sürekli gelişmeyi ve iş çeşitliliğini sağlamayı,
 • Sistemin basitleştirilerek, tüm çalışanlarımız tarafından daha kolay ve etkin bir şekilde uygulanabilirliğini garanti altına almayı,
 • Şirketimizin yapmış olduğu tüm işlerde raporlama, arşivleme ve tablolama işinin daha fazla geliştirilmesi için bir bilgi deposu oluşturmayı ve çalışan personelin geçmişe dönük dokümanlara, bilgilere daha kolay ulaşabilmesini sağlamayı,
 • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri’nden ödün vermeden belirlenen hedeflere zamanında ulaşmayı ve etkin bir şekilde çözüm üretmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre sağlığı konuları ile kalitemizi ve faaliyetlerimizi etkileyen tüm ulusal, bölgesel ve ilgili tarafların yönetmeliklerine uymayı,
 • Tüm iş kollarımızda çevre ve iş sağlığı ve güvenliği risk analizlerini yapmayı,
 • Tüm iş kollarımızda çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almayı, bu riskleri azaltmayı ve denetlemeyi,
 • Saha çalışmaları kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği riski taşıyan her yerde çalışan personel, tedarikçi, taşeron, ziyaretçiler ve çevre halkının güvenliğini sağlamayı,
 • Tedarikçilerimizin, işverenlerimizin, taşeronlarımızın, geçici veya kalıcı olarak çalışan tüm personelimizin çevreye karşı sorumlu olmalarını teşvik etmeyi, taahhüt eder.

ALANYA TELEFERİK A.Ş.